Home / News / Applications Open for Passport to Production For New Crew & Talent / Iarratais ar oscailt don tionscnamh ‘Passport to Production’ le haghaidh Iontrálaithe Nua agus Criú

Applications Open for Passport to Production For New Crew & Talent / Iarratais ar oscailt don tionscnamh ‘Passport to Production’ le haghaidh Iontrálaithe Nua agus Criú

Deadline to apply is 12pm Monday June 14th 2021

Screen Skills Ireland (SSI) in partnership with Screen Skillnet is calling for applicants for their flagship Passport to Production initiative, a structured programme designed to equip new entrants with the tools to take up their first position as trainee crew members in the industry.  Five courses will be run in the coming months across the country with at least one in the West which will be facilitated by the Galway Film Centre (GFC) in partnership with Gréasán na Meán Skillnet.

What is Passport to Production:

The online programme will provide a broad overview of all the departments and help equip new entrants with the knowledge and some of the essential skills for working on a live action set. Participants will receive training facilitated and delivered by industry experts and Irish professional crew, and the programme aims to offer participants structured and paid work experience as a trainee on a production shooting within.

Passport to Production aims to drive wider representation in the creative screen industry and new entrants from diverse and underrepresented groups are particularly welcome to apply.

Who Can Apply:

Passport to Production is suitable for anyone with the commitment, motivation, and passion to work in the film and television industry as a crew member. Film and Media course graduates, as well as those who wish to transition from other sectors or disciplines are encouraged to apply but applicants do not need to have studied or worked in this industry. Applicants should have a keen interest in working in this sector, and transferable skills that they can bring to a role on a film or TV production. Please note, this course is not open to full time students.

SSI is committed to employment equality across the nine grounds of the equality legislation, making positive action commitments, and has a shared duty with regard to the equality legislation.

How to Apply:

To apply for Passport to Production, please complete the application form by 12pm this Monday the 14th June 2021. Further information can be found on the SSI website.


 

Is é 12 meán lae, Dé Luain, an 14 Meitheamh 2021 an spriocdháta le hiarratas a chur isteach

Tá Screen Skills Ireland (SSI) i gcomhpháirt le Screen Skillnet ag glao ar iarratasóirí dá thionscnamh suaitheanta, Passport to Production, clár struchtúrtha atá deartha chun na huirlisí a thabhairt d’iontrálaithe nua chun a gcéad phost mar bhaill chriú faoi oiliúint a thógáil sa tionscal. Reáchtálfar cúig chúrsa sna míonna atá amach romhainn ar fud na tíre le ceann amháin san Iarthar ar a laghad, a ndéanfaidh Ionad Scannán na Gaillimhe (GFC) a éascú i gcomhpháirt le Gréasán na Meán Skillnet.

Cad atá i gceist le Passport to Production:

Tabharfaidh an clár ar líne léargas leathan ar na ranna go léir agus cuideoidh sé le hiontrálaithe nua eolas a fháil ar chuid de na scileanna riachtanacha a theastaíonn chun dul i mbun oibre ar sheit aicsin bheo. Gheobhaidh rannpháirtithe oiliúint a bheidh arna héascú agus arna soláthar ag saineolaithe ón tionscal agus criú gairmiúil Éireannach, agus tá sé mar aidhm ag an gclár taithí oibre struchtúrtha agus íoctha a thairiscint do rannpháirtithe mar dhuine faoi oiliúint ar scannánú léirithe.

Tá sé mar aidhm ag Passport to Production borradh a chur faoi ionadaíocht níos leithne i dtionscal an scáileáin chruthaithigh agus cuirtear fáilte faoi leith roimh iarratais ó iontrálaithe nua ó ghrúpaí éagsúla atá faoi ghannionadaíocht.

Cé na daoine ar féidir leo iarratas a chur isteach:

Tá Passport to Production oiriúnach do dhuine ar bith a bhfuil an tiomantas, spreagadh agus paisean acu dul i mbun oibre i dtionscal na scannánaíochta agus na teilifíse mar bhall de chriú. Moltar do chéimithe ó chúrsaí Scannánaíochta agus Meán iarratas a chur isteach, mar aon le daoine a dteastaíonn uathu aistriú ó earnálacha nó ó dhisciplíní eile, ach ní gá go mbeadh staidéar ná obair déanta ag iarratasóirí sa tionscal seo. Ba cheart go mbeadh suim mhór ag iarratasóirí in obair san earnáil seo, agus scileanna inaistrithe acu ar féidir leo a thabhairt chuig ról ar léiriú scannánaíochta nó teilifíse. Tabhar faoi deara nach bhfuil an cúrsa seo ar oscailt do mhic léinn lánaimseartha.

An chaoi le hiarratas a chur isteach:

Chun iarratas a chur isteach ar Passport to Production, déan an fhoirm iarratais a chomhlánú faoi 12 meán lae, Dé Luain beag seo, an 14 Meitheamh 2021. Is féidir faisnéis bhreise a fháil ar láithreán gréasáin SSI.

SSI and GFC are committed to employment equality across the nine grounds of the equality legislation, making positive action commitments, and has a shared duty with regard to the equality legislation.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *