Home / News / Update on Galway Film Centre Operations during Covid-19 Shutdown

Update on Galway Film Centre Operations during Covid-19 Shutdown

Black GFC

In light of yesterday’s government announcement, in compliance with HSÉ advice on COVID-19, and in the interest of public health and the health of our staff and partners, Galway Film Centre and the WRAP Fund will begin working remotely from Monday 16th March
 
We expect day-to-day operations to continue as normal as much as possible but our offices will be closed to the public. This unfortunately means that drop in and equipment rental will be unavailable during this period. We expect to resume public services at our Cluain Mhuire offices on Monday March 30th, pending further government directives.
During this period our usual phone lines will be unmanned, please direct all inquiries to admin@galwayfilmcentre.ie

De bharr fhógra an Rialtais inné, de réir chomhairle Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le COVID-19, agus ar mhaithe le sláinte an phobail agus sláinte ár bhfoirne agus ár gcomhpháirtithe, cuirfear tús le cianobair do Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe agus Ciste WRAP, ón Luan, an 16 Márta ar aghaidh.

Táimid ag súil go leanfar ar aghaidh le hoibríochtaí ó lá go lá mar is gnáth, an oiread agus is féidir, ach beidh an oifig dúnta don phobal. Ar an drochuair, ciallaíonn sé seo nach mbeifear in ann rudaí a fhágáil isteach ná trealamh a thógáil amach ar cíos le linn na tréimhse seo. Táimid ag súil go mbeidh ár seirbhísí poiblí ag na hoifigí i gCluain Mhuire ar fáil arís ar an Luan, an 30 Márta, ach beidh sé sin ag brath ar threoracha breise ón Rialtas.

Le linn na tréimhse seo, ní bheidh fáil orainn trí na gnáthlínte gutháin, iarrtar oraibh teagmháil a dhéanamh linn trí r-phost a sheoladh chuig admin@galwayfilmcentre.ie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *