Home / Funding Schemes / Dig Where You Stand / Dig Where You Stand 2019 – Call Out

Dig Where You Stand 2019 – Call Out

Screen Shot 2019-03-24 at 10.53.56

Dig Where You Stand 2019 – Call Out

Galway Film Centre is delighted to announce the return of Dig Where You Stand, the documentary funding scheme for young filmmakers in Galway City and County.

The Dig Where You Stand scheme to date has produced four documentaries Grá & Eagla by Caitríona Ní Chadhain and Console My Heart by Will Smith and James Ward in 2017 and cultúr by Andrew Thomas and Kevin Cawley and Recommended Rapper by Caoimhin Coffey in 2018. These films have enjoyed successful local, national and international screenings and following on from this, both Galway City Council and Galway County Council have renewed their funding support for the scheme.

This commitment allows Galway Film Centre to continue providing this opportunity for young Galway filmmakers. Through the Dig Where You Stand scheme we are striving to develop a pool of young filmmaking talent in Galway and offering emerging local filmmakers a chance to develop their talent as documentary makers.

Dig Where You Stand is a phrase with its roots in Sweden, popularised by author Sven Lindqvist, based on the idea that by researching and learning about their own history and the place where they are living, individuals and groups will regain more control over the understanding of their lives and their inter-connectedness. By exploring the richness and potential of our own communities and embracing their diversity, the intention is that young Galway filmmakers will find interesting and worthy documentary subjects in both Galway City and County.

The selected filmmakers will be mentored by Gort-based filmmaker Jill Beardsworth. Jill is a founding member of Twopair Films and has produced the films Children of Allah, Apples of the Golan, and When All Is Ruin Once Again, which won the ‘Best Cinematography in an Irish Feature Award’ at the Galway Film Fleadh.

Manager of Galway Film Centre, Alan Duggan, noted “Galway Film Centre is committed to developing and nurturing fresh filmmaking talent in Galway. The Dig Where You Stand scheme offers young and emerging Galway filmmakers a professional progression route and the selected filmmakers will also have the opportunity to connect with their European counterparts through Galway Film Centre’s membership of the Screen Talent Europe Network. We look forward to seeing the documentaries develop over the coming months”.

#DWYSgalway19 #CeantarScannán #GalwayCityofFilm

Guidelines:         

 • Two individual short documentary films, 10 to 15 minutes in duration, will be produced, with one based in the Galway City and one in County Galway.
 • Participating filmmakers must be from, or based in Galway and be under 35 years of age.
 • A budget of up to €6000 is available per film.
 • The participating filmmakers will be mentored by established documentary filmmakers.
 • Galway Film Centre will provide support through equipment, advice and assistance.
 • Galway Film Centre encourages both English and Irish language project applications.
 • Galway Film Centre encourages applications from female-led filmmaking teams. Selected projects will need to ensure a healthy gender balance across the filmmaking team.
 • Film teams must be prepared to go into production within 6-8 weeks of signing the agreement, and aim for a final cut delivery in early January 2020.

How to apply:

Filmmakers submit the following by email to: admin@galwayfilmcentre.ie

 • 1 page outline of documentary idea. (PDF)
 • Proposed budget of up to €6000. (Excel file)
 • 1 page current CV of each participating filmmakers. (PDF)
 • 2 links to previous work. (VIMEO/YouTube/Website)
 • Email/letters of commitment from key contributors. (PDF)
 • Complete submission to be sent in 1 email with subject line including reference to either Galway City or Galway County.

DEADLINE for applications is: 12pm, Friday 13th September 2019

Applicants will be shortlisted and then called for interview in late September. The proposed date for interviews is Friday 27th September.

Any further information please email: admin@galwayfilmcentre.ie or call 091 770 748.

 ————————

Tá lúcháir ar Ionad Scannán na Gaillimhe a fhógairt go mbeidh an scéim mhaoinithe Dig Where You Stand, do scannánóirí óga le cláir faisnéise a dhéanamh, ar ais i gContae agus i gCathair na Gaillimhe.

Léiríodh dhá chlár faisnéise faoi scéim Dig Where You Stand 2017 darb ainm ‘Grá & Eagla’ le Caitríona Ní Chadhain agus ‘Console My Heart’ le Will Smith and James Ward agus dhá cinn eile faoi scéim 2018 darb ainm ‘cultúr‘ le Andrew Thomas agus Kevin Cawley agus ‘Recommended Rapper‘ le Caoimhin Coffey. D’éirigh go maith leis na ceithre scannán a taispeánadh go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus dá bharr tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Chontae na Gaillimhe araon tar éis tacaíocht mhaoinithe a chur ar fáil don scéim arís i mbliana.

Mar gheall ar an tacaíocht seo, tá Ionad Scannán na Gaillimhe in ann leanúint le deis a chur ar fáil do scannánóirí óga na Gaillimhe. Féachtar leis an scéim Dig Where You Stand le stór tallainne déanta scannán a fhorbairt i nGaillimh agus le deis a thabhairt do lucht déanta scannán as an áit, atá ag teacht chun cinn, a gcuid tallainne a fhorbairt mar lucht déanta scannán faisnéise.

Is nath cainte as an tSualainn é Dig Where You Stand a chuir an t-údar Sven Lindqvist chun cinn agus atá bunaithe ar an smaoineamh gur féidir le daoine aonair agus le grúpaí níos mó smachta a fháil ar an tuiscint atá acu ar a saol agus ar an nasc atá acu le chéile trí fhoghlaim agus trí thaighde a dhéanamh faoina stair féin agus faoin áit ina bhfuil cónaí orthu. Is é is cuspóir leis go n-aimseoidh scannánóirí óga na Gaillimhe ábhar do chláir faisnéise a bhfuil spéis agus fiúntas ag baint leo i gCathair agus i gContae na Gaillimhe trí fhéachaint ar shaibhreas, ar acmhainneacht agus ar ilchineálacht ár bpobail féin.

Is í Jill Beardsworth atá lonnaithe sa Ghort a dhéanfaidh meantóireacht ar na scannánóirí a roghnófar. Is duine de bhunaitheoirí Twopair Films í Jill agus léirigh sí na scannáin Children of AllahApples of the Golan, agus When All Is Ruin Once Again, a bhuaigh ‘Best Cinematography in an Irish Feature Award’ ag 30ú féile de Fhleadh Scannán na Gaillimhe i mbliana.

Dúirt Alan Duggan, bainisteoir Ionad Scannán na Gaillimhe “Tá Ionad Scannán na Gaillimhe tiomanta do thallann nua scannánóireachta a fhorbairt agus a chothú i nGaillimh. Cuirfidh an scéim Dig Where You Stand bealach gairmiúil forbartha ar fáil do scannánóirí óga agus do scannánóirí atá ag teacht chun cinn i nGaillimh agus beidh deis ag na scannánóirí a roghnófar ceangal a dhéanamh lena macasamhail féin san Eoraip tríd an mballraíocht atá ag Ionad Scannán na Gaillimhe sa líonra Screen Talent Europe Táimid ag súil leis na cláir faisnéise a fheiceáil ag forbairt sna míonna atá amach romhainn”.

Treoirlínte:

 • Déanfar dhá ghearrscannán fhaisnéise ar leith, idir 10 agus 15 nóiméad ar fhad, a léiriú, ceann a bheidh bunaithe i gCathair na Gaillimhe agus ceann i gContae na Gaillimhe.
 • Ní mór do lucht déanta scannán a bheidh rannpháirteach a bheith lonnaithe i nGaillimh agus a bheith faoi bhun 35 bliana d’aois.
 • Beidh buiséad suas le €6000 ar fáil do gach scannán.
 • Cuirfidh lucht déanta scannán seanbhunaithe meantóireacht ar fáil do dhéantóirí scannán rannpháirteacha.
 • Cuirfidh Ionad Scannán na Gaillimhe tacaíocht ar fáil i bhfoirm trealamh, comhairle agus cúnamh.

Conas iarratas a dhéanamh:

Seoladh lucht déanta scannán an méid seo ina dhiaidh seo ar ríomhphost chuig: admin@galwayfilmcentre.ie

 • 1 leathanach ina leagtar amach smaoineamh do scannán faisnéise. (PDF)
 • Buiséad beartaithe suas go dtí €6000 (Comhad Excel)
 • CV cothrom le dáta (PDF)
 • 2 nasc chuig obair a rinneadh roimhe seo. (Vimeo/Youtube/Láithreán Gréasáin)
 • Ríomhphost/litreacha tiomantais ó phríomh-rannpháirtithe (PDF)
 • Aighneacht iomlán le seoladh in aon (1) ríomhphost amháin agus tagairt i líne an ábhair do Chathair na Gaillimhe nó do Chontae na Gaillimhe

An DÁTA DEIRIDH a nglacfar le hiarratais: 12pm, Dé hAoine an 13ú Meán Fómhair.

Chun tuilleadh eolais a fháil seol ríomhphost chuig: admin@galwayfilmcentre.ie nó glaoigh ar 091 770748.

 

————————

#DWYSgalway19 #CeantarScannán #GalwayCityofFilm

 Galway Film Centre acknowledges the funding support of Galway City Council and Galway County Council for Dig Where You Stand.

www.galwayfilmcentre.ie

Untitled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *