Home / Funding Schemes / Dig Where You Stand / Dig Where You Stand 2018 | Scéim maoinithe a fhógairt do dhaoine óga a bhíonn i mbun scannánaíochta i gCathair agus i gContae na Gaillimhe

Dig Where You Stand 2018 | Scéim maoinithe a fhógairt do dhaoine óga a bhíonn i mbun scannánaíochta i gCathair agus i gContae na Gaillimhe

DWYS_2018

Tá lúcháir ar Ionad Scannán na Gaillimhe a fhógairt go mbeidh an scéim mhaoinithe Dig Where You Stand, do scannánóirí óga le cláir faisnéise a dhéanamh, ar ais i gContae agus i gCathair na Gaillimhe.

Léiríodh dhá chlár faisnéise faoi scéim Dig Where You Stand 2017 darb ainm ‘Grá & Eagla’ le Caitríona Ní Chadhain agus ‘Console My Heart’ le Will Smith and James Ward. D’éirigh go maith leis an dá scannán a taispeánadh go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus dá bharr tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Chontae na Gaillimhe araon tar éis tacaíocht mhaoinithe a chur ar fáil don scéim arís i mbliana.

Mar gheall ar an tacaíocht seo, tá Ionad Scannán na Gaillimhe in ann leanúint le deis a chur ar fáil do scannánóirí óga na Gaillimhe. Féachtar leis an scéim Dig Where You Stand le stór tallainne déanta scannán a fhorbairt i nGaillimh agus le deis a thabhairt do lucht déanta scannán as an áit, atá ag teacht chun cinn, a gcuid tallainne a fhorbairt mar lucht déanta scannán faisnéise.

Is nath cainte as an tSualainn é Dig Where You Stand a chuir an t-údar Sven Lindqvist chun cinn agus atá bunaithe ar an smaoineamh gur féidir le daoine aonair agus le grúpaí níos mó smachta a fháil ar an tuiscint atá acu ar a saol agus ar an nasc atá acu le chéile trí fhoghlaim agus trí thaighde a dhéanamh faoina stair féin agus faoin áit ina bhfuil cónaí orthu. Is é is cuspóir leis go n-aimseoidh scannánóirí óga na Gaillimhe ábhar do chláir faisnéise a bhfuil spéis agus fiúntas ag baint leo i gCathair agus i gContae na Gaillimhe trí fhéachaint ar shaibhreas, ar acmhainneacht agus ar ilchineálacht ár bpobail féin.

Is í Jill Beardsworth atá lonnaithe sa Ghort a dhéanfaidh meantóireacht ar na scannánóirí a roghnófar. Is duine de bhunaitheoirí Twopair Films í Jill agus léirigh sí na scannáin Children of Allah, Apples of the Golan, agus When All Is Ruin Once Again, a bhuaigh ‘Best Cinematography in an Irish Feature Award’ ag 30ú féile de Fhleadh Scannán na Gaillimhe i mbliana.

Roghnófar scannánóirí le páirt a ghlacadh in dhá sheimineár dian-mheantóireachta leis na déantóirí scannán faisnéise Paula Kehoe agus Pat Comer atá lonnaithe i nGaillimh agus a bhfuil gradaim buaite acu. I measc shaothar Paula tá An Dubh ina Gheal: Assimiliation, Deargdhúil: Anatomy of Passion agus ‘I Am Galway 2020’, an scannán VR a bhí ina chuid shuntasach d’fheachtas tairisceana na Gaillimhe do Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020 agus ar éirigh leis. I measc shaothar Pat tá ‘A Year ‘Til Sunday’ agus ‘Tall Dark and O’Áilpin’ chomh maith lena shraitheanna Gaeilge ‘GAA Nua’ agus ‘GAA Eile’.

Dúirt Alan Duggan, bainisteoir Ionad Scannán na Gaillimhe “Tá Ionad Scannán na Gaillimhe tiomanta do thallann nua scannánóireachta a fhorbairt agus a chothú i nGaillimh. Cuirfidh an scéim Dig Where You Stand bealach gairmiúil forbartha ar fáil do scannánóirí óga agus do scannánóirí atá ag teacht chun cinn i nGaillimh agus beidh deis ag na scannánóirí a roghnófar ceangal a dhéanamh lena macasamhail féin san Eoraip tríd an mballraíocht atá ag Ionad Scannán na Gaillimhe sa líonra Screen Talent Europe Táimid ag súil leis na cláir faisnéise a fheiceáil ag forbairt sna míonna atá amach romhainn”.

Treoirlínte:

 • Déanfar dhá ghearrscannán fhaisnéise ar leith, idir 10 agus 15 nóiméad ar fhad, a léiriú, ceann a bheidh bunaithe i gCathair na Gaillimhe agus ceann i gContae na Gaillimhe.
 • Ní mór do lucht déanta scannán a bheidh rannpháirteach a bheith lonnaithe i nGaillimh agus a bheith faoi bhun 35 bliana d’aois.
 • Beidh buiséad suas le €6000 ar fáil do gach scannán.
 • Cuirfidh lucht déanta scannán seanbhunaithe meantóireacht ar fáil do dhéantóirí scannán rannpháirteacha.
 • Cuirfidh Ionad Scannán na Gaillimhe tacaíocht ar fáil i bhfoirm trealamh, comhairle agus cúnamh.

Conas iarratas a dhéanamh:

Seoladh lucht déanta scannán an méid seo ina dhiaidh seo ar ríomhphost chuig: dwysgfc@gmail.com

 • 1 leathanach ina leagtar amach smaoineamh do scannán faisnéise. (PDF)
 • Buiséad beartaithe suas go dtí €6000 (Comhad Excel)
 • CV cothrom le dáta (PDF)
 • 2 nasc chuig obair a rinneadh roimhe seo. (Vimeo/Youtube/Láithreán Gréasáin)
 • Ríomhphost/litreacha tiomantais ó phríomh-rannpháirtithe (PDF)
 • Aighneacht iomlán le seoladh in aon (1) ríomhphost amháin agus tagairt i líne an ábhair do Chathair na Gaillimhe nó do Chontae na Gaillimhe

An DÁTA DEIRIDH a nglacfar le hiarratais: 12pm, Dé hAoine an 14ú Meán Fómhair.

Chun tuilleadh eolais a fháil seol ríomhphost chuig: admin@galwayfilmcentre.ie nó glaoigh ar 091 770748.

#GalwayCityofFilm #CeantarScannán

Is mian le hIonad Scannán na Gaillimhe aitheantas a thabhairt don chúnamh maoinithe ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe do Dig Where You Stand
Black GFC

UNESCO CoFcity-council   Galway County

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *