Home / Science on Screen / #ScienceonScreen Documentary ‘Mending Legends’ to air on TG4 | Sunday 24th September at 5.45pm

#ScienceonScreen Documentary ‘Mending Legends’ to air on TG4 | Sunday 24th September at 5.45pm

Mending Legend - Croke Park

As the GAA season comes to a close for 2017, Galway UNESCO City of Film with Galway Film Centre, in association with the Science Foundation Ireland Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM) in NUI Galway and Science Foundation Ireland is delighted to announce that Mending Legends, a sport and science documentary, will get a national broadcast screening on TG4 on Sunday 24th September at 5.45pm.

What happens when scientists and filmmakers collide and what stories emerge? This was the question posed by ‘Science on Screen’, an initiative from Galway UNESCO City of Film with Galway Film Centre, CÚRAM at NUI Galway and with the support of Science Foundation Ireland. Mending Legends is one of two documentaries that were commissioned as part of the Science on Screen project in 2016, which features the groundbreaking world of medical device research taking place in CÚRAM.

Directed by Paul Webster and produced by James Ryan of StationHouse Media, the documentary explores the physical and psychological impact of tendon injuries amongst athletes and visits the team of Galway-based scientists who are designing a new type of tendon implant, in the form of the world’s first 3D cell assembled tendon prototype.

Sports fanatic and seasoned sports presenter, Máire Treasa Ní Dhubhghaill, presents a number of informative interviews with scientists involved in this field of research and through the personal experiences of amateur and professional sports people. Contributors include Galway footballing legend, Pádraic Joyce, Denis Leamy, former Ireland & Munster Rugby player and former Ireland and London 400 metre relay runner and London 2012 Olympian, Jessie Barr. The documentary highlights the progressive attitudes towards scientific research in Ireland and what it could mean to the world of sport.

The documentary premiered at the Galway Science & Technology Festival in November 2016, in conjunction with SFI’s National Science Week. This new Irish language re-version of the film is funded by TG4 and will screen directly following the TG4 Ladies Gaelic Football Senior All Ireland Final.

Bigí linn on TG4 on Sunday 24th September at 5.45pm.

#ScienceOnScreen #CeantarScannán

Mending Legends is directed by Paul Webster. Most recently, Paul directed ‘Let Those Blues In’, which had its premiere at the Galway Film Fleadh in July 2015 and was the winner of Best Short Documentary in association with RTE at The Sky Road Film Festival, Clifden, Co. Galway in October 2015. Paul is also a previous ‘Físín’ award winner from the Dingle International Film Festival.

James Ryan of County Galway-based StationHouse Media is producing Mending Legends. James has previously worked freelance as Co-Producer on TG4’s Garraí Glas, as well as Production Manager on the IFTA-winning Fleadh TV coverage and on numerous documentary series, such as ‘Guth’, ‘Mobs Cheanada’, and ‘Éalú’.

———————

Is gearr anois go mbeidh deireadh leis an séasúr CLG do 2017 agus tá ríméad ar Ghaillimh Cathair Scannán UNESCO i gcomhar le hIonad Scannán na Gaillimhe agus Ionad Taighde ar Fheistí Leighis (CÚRAM) Fhondúireacht Eolaíochta Éireann in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus ar Fhondúireacht Eolaíochta Éireann go gcraolfar Mending Legends, clár faisnéise spóirt agus eolaíochta den chéad uair in Éirinn ar TG4 an Domhnach an 24 Meán Fómhair ag 5.45pm.

Cad a tharlaíonn nuair a thagann eolaithe agus lucht déanta scannán le chéile agus cé na scéalta a thagann chun cinn? Sin í an cheist a chuir ‘Eolaíocht ar an Scáileán’, tionscnamh de chuid Gaillimh Cathair Scannán UNESCO i gcomhar le hIonad Scannán na Gaillimhe, CÚRAM in OÉ Gaillimh agus le tacaíocht ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Tá Mending Legends ar cheann de dhá chlár faisnéise a ndearnadh coimisiúnú orthu mar chuid den tionscadal Eolaíocht ar an Scáileán in 2016, a raibh taighde úrnua faoi fheistí leighis atá ar bun i CÚRAM faoi chaibidil iontu.

Arna stiúradh ag Paul Webster agus arna léiriú ag James Ryan ó Station House Media, fiosraítear sa chlár faisnéise an tionchar fisiciúil agus síceolaíochta a bhíonn ag gortuithe teannán ar lúthchleasaithe agus tugtar cuairt ar an bhfoireann eolaithe atá bunaithe i nGaillimh atá i mbun deartha ar ionchlannáin teannáin i bhfoirm fréamhshamhail teannáin 3D atá déanta as cealla, an chéad cheann dá leithéid ar fud an domhain.

Cuirfidh an bhean mór le spóirt agus an láithreoir spóirt, Máire Treasa Ní Dhubhghaill agallaimh thairbheacha, eolasacha ar eolaithe atá páirteach sa réimse seo taighde agus bunaithe ar thaithí pearsanta lucht spóirt amaitéarach agus gairmiúil. I measc na rannpháirtithe tá laoch mór peile na Gaillimhe, Pádraic Joyce, Denis Leamy, iar-imreoir rugbaí d’Éirinn agus do Chúige Mumhan agus Jessie Barr, reathaí sealaíochta 400 méadar d’Éirinn agus Londain agus a ghlac páirt i gCluichí Oilimpeacha Londain in 2012. Léiríonn an clár faisnéise seo an meon fadbhreathnaitheach atá ann i dtaobh taighde eolaíochta in Éirinn agus a mhéid tairbhe a d’fhéadfadh lucht spóirt a bhaint as.

Taispeánadh an clár faisnéise ag Féile Eolaíochta & Teicneolaíochta na Gaillimhe i mí na Samhna 2016 i gcomhar leis an tSeachtain Náisiúnta Eolaíochta SFI.  TG4 a rinne maoiniú ar an leagan nua Gaeilge seo a thaispeánfar díreach i ndiaidh Chraobh Pheil na mBan TG4.

Bígí linn ar TG4 Dé Domhnaigh an 24 Meán Fómhair ag 5.45pm.

#ScienceOnScreen #CeantarScannán

Mending Legends á stiúradh ag Paul Webster. Is é Paul a stiúir ‘Let Those Blues In’, a taispeánadh den chéad uair ag Féile Scannán na Gaillimhe i mí Iúil 2015 agus bhuaigh an Gearrscannán Faisnéise i gcomhar le RTÉ ag Féile Scannán Sky Road, An Clochán, Co. na Gaillimhe i nDeireadh Fómhair 2015. Bhuaigh Paul gradam ‘Físín’ freisin ag Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin.

James Ryan ó StationHouse Media atá lonnaithe i nGaillimh a léirigh  Mending Legends. D’oibrigh James roimhe seo mar shaor-chomhléiritheoir ar Garraí Glas ar TG4, chomh maith le bheith ina Bhainisteoir Léirithe ar chlúdach Fleadh TV a bhain gradam IFTA amach chomh maith le sraitheanna éagsúla eile mar ‘Guth’, ‘Mobs Cheanada’, agus ‘Éalú’.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *