Home / FÍS TV Summit / FÍS Mórchomhdháil Teilifíse 2017 | 12ú Deireadh Fómhair

FÍS Mórchomhdháil Teilifíse 2017 | 12ú Deireadh Fómhair

Screen Shot 2017-09-15 at 16.57.15

Sa ré Fís ar Éileamh ina bhfuil bealaí nua chun hábhar físe a fheiceáil agus buiséid teoranta ag Craoltóirí an bhfuil Teilifís ag Crosbhóthar?

I measc bhuaicphointí chruinniú mullaigh teilifíse FÍS a bheidh ar siúl i nGaillimh an 12 Deireadh Fómhair beidh agallamh leis an aoi speisialta  Graham Linehan (Father Ted, The IT Crowd, Black Books), painéal d’Ard-Stiúrthóirí na bpríomhchraoltóirí in Éirinn agus painéal eile de lucht maoinithe VOD (Físeán arna Éileamh).

Beidh an cruinniú idirnáisiúnta dírithe ar léiritheoirí agus lucht cruthaithe ábhair ó fud fad na tíre agus is in Óstán Bhóthar na Trá i mBóthar na Trá a bheidh sé ar bun. An príomhfhócas a bheidh ann le linn an chruinnithe ná: “Sa ré seo d’Fhíseán arna Éileamh, ré ina bhfuil bealaí nua ann chun féachaint ar ábhar ach buiséid de shíor ag laghdú, an bhfuil an teilifís in uair na cinniúna?  Beidh snáithe ar leith den imeacht dírithe ar phlé a dhéanamh ar chláir do dhaoine óga.

Ar cheann de phríomhphiléir bheartas ealaíon an Rialtais,  tá go mbeadh Éire ina hionad barr feabhais ar an stáitse domhanda i dtaobh léiriúchán meán agus measann Gaillimh Cathair Scannán UNESCO gur tráthúil an t-am é seo chun an tírdhreach mar atá faoi láthair a phlé le cinn na bpríomhchainéal. Páirteach san imeacht beidh Dee Forbes (RTÉ), Alan Esslemont (TG4), Pat Kiely (TV3) agus Peter Johnston (BBC NI) a phléifidh na dúshláin agus na deiseanna a bhíonn le sárú acu ina gcuid oibre agus an t-athrú tapa atá ag teacht ar an réimse cruthú ábhair.

Ceann de na hathruithe is mó atá tarlaithe i gcúrsaí teilifíse le roinnt blianta ná na bealaí ina bhféachtar ar ábhar agus an eacnamaíocht a bhaineann leis sin.  Dá bhrí sin beidh béim ar leith ar VOD agus ar an earnáil OTT (Over the Top) le painéal idirnáisiúnta cainteoirí ó YAddo, Acorn TV, Rights Stuff and QYou. Beidh deis ag daoine a bheidh i láthair cruinnithe duine le duine a eagrú leis na cainteoirí VOD.

Réimse iontach é Cláir do Dhaoine Óga in Éirinn faoi láthair agus go leor comhlachtaí as Éirinn ag déanamh go maith thar lear.   Díreofar le linn an Chruinnithe ar conas lucht féachana a bhaint amach, go háirithe lucht féachana faoi 6 bliana agus beidh cainteoirí i láthair ó CBeeBies, RTÉ, TG4 agus Paper Owl.

Beidh idir lónta agus fáiltithe líonraithe ar bun chomh maith le cruinnithe duine ar dhuine do léiritheoirí i gcaitheamh an lae.

Ionad Scannán na Gaillimhe a reáchtálfaidh an imeacht i gcomhar le TG4, Údarás na Gaeltachta, Gréasán na Meán, Screen Training Ireland, Údarás Craolacháin na hÉireann, RTÉ, GMIT, Creative Europe Galway, Mazars agus an Chomhairle Ealaíon.

Ticéidí: Earlybird €65 // Standard €80  Eventbrite.

#FÍSTVSummit #CeantarScannán #GalwayCityofFilm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *