Home / News / CINE 4: Major Funding Initiative for new Irish language Feature Film Production | Scéim mhór d’fhadscannáin nua Gaeilge – Irish Film Board, BAI & TG4

CINE 4: Major Funding Initiative for new Irish language Feature Film Production | Scéim mhór d’fhadscannáin nua Gaeilge – Irish Film Board, BAI & TG4

TG4, Bord Scannán na hÉireann/The Irish Film Board (BSÉ) and the Broadcasting Authority of Ireland (BAI) have joined in launching the Cine4 Development Scheme, a new joint-funding initiative to support the development and production of feature films in the Irish language.

Open to live-action feature-length drama film projects in the Irish language, Cine4 will encourage strong storytelling, visual flair and high production values appropriate for the big screen.  Projects seeking funding must offer a story-line that has a strong credibility as Gaeilge, prove potential to appeal to Irish and international cinema audiences and demonstrate Irish language capability and gender balance across the creative team being proposed.

Applications for feature-length projects  with  budgets of up to €1.2million that meet these criteria will first be assessed by a panel of assessors from TG4, BSÉ and BAI.  Five applications annually will be offered development budgets up to €25,000.   Developed projects will then be assessed further with two of these chosen for consideration in the next appropriate round of the BAI Sound & Vision scheme for production funding.  The two films produced annually as a result will be given a full festival life and theatrical release prior to their broadcast premiere on TG4.

Full details of the scheme, including terms, conditions, deadline dates etc are available from http://www.tg4.ie/ga/leiriuchan/coimisiunu/

The new scheme was launched today at the 2017 Celtic Media Festival currently taking place in Douglas, Isle of Man, the annual conference attended by 300 TV, film and radio professionals from the audio-visual sector in the Celtic nations and regions.

Welcoming the new initiative, TG4 Director General, Alan Esslemont said “Since TG4 launched, drama in Irish has been at the heart of our vision for audiences and our drama producers have consistently won international and national awards. This important new partnership scheme brings Irish language film-making to a new level and will extend TG4 content into another central and natural home – the cinema.  For independent Irish producers it offers an opportunity to showcase their talent and skills at the highest level and we hope that the scheme will also open doors for them in the increasingly global audio-visual market for drama content.”

James Hickey, Chief Executive, Bord Scannán na hÉireann/the Irish Film Board added “We are delighted to be working with TG4 and the BAI on this new initiative to develop original feature films in the Irish language. Working in partnership with Irish broadcasters across feature film production is a key part of the IFB Five Year Strategy 2016 to 2020 and we believe that public service broadcaster investment in Irish creative film talent is central to ensuring the future growth of the sector. I’m looking forward to Irish and international audiences engaging with the feature films that are produced under the scheme, both in cinemas and at film festivals as well as on TG4 when broadcast.”

Michael O’Keeffe, Chief Executive, the Broadcasting Authority of Ireland, said “BAI is very pleased to support the Cine4 initiative, as it has particular resonance with the BAI’s strategic objective to foster, promote and increase the availability of quality Irish language programming to audiences.  I believe that the involvement of the BAI, TG4, and the IFB is particularly important in highlighting the value of engaging in a partnership approach towards the achievement of common goals that are ultimately in the interests of viewers.”

—————————–

Tá mór-scéim nua fógraithe inniu a sholáthróidh maoiniú suntasach do shaothair nua fadscannán as Gaeilge. Is iad TG4, Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) agus Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) a chuirfidh an maoiniú ar fáil don scéim seo faoin teideal Cine4.

Spreagfaidh Cine4, scéalaíocht láidir, samhlaíocht fhísiúil agus luachanna arda léirithe san mórscannáin a thiocfaidh as.  Cuirfear cistíocht fhorbartha suas le €25k ar fáil do chúig thogra nua gach bliain agus astu sin roghnófar péire le léiriú.   Beidh buiséad de suas le €1.2 milliún ag na tionscnaimh a léireofar agus sula gcraoltar ar TG4 iad, beidh ‘tréimhse phictiúrlanna’ ag na scannáin a léirítear faoin scéim,   seal ina mbeidh siad páirteach i bhféilte scannán agus ar taispeáint i bpictiúrlanna.

Reáchtálfar scéim fhorbartha Cine4 ar bhunús trialach i 2017-18 agus tá sé mar aidhm an scéim a reáchtáil ar bhunús bliantúil ina dhiaidh sin, rud a chiallódh go léireofaí dhá scannán i nGaeilge gach bliain sna ceithre bhliana atá romhainn.

Tá an scéim oscailte do chomhlachtaí clos-amhairc leis an taithí chuí agus atá in ann a chruthú go  bhfuil cearta soiléire acu ar gach cuid den ábhar atáthar a fhorbairt do léiriú don scáileán mór.

Tabharfar tosaíocht do chomhlachtaí léirithe a bhfuil polasaí soiléir acu an Ghaeilge a fhorbairt mar theanga oibre léiriúcháin, a bhfuil sé mar aidhm thábhachtach acu cothromaíocht inscne a bhaint amach sa  bhfoireann chruthaitheach a roghnaíonn siad agus do chomhlachtaí a bhfuil cultúr iontu i bhfabhar comhléirithe agus idirnáisiúnaithe.

Tá sonraí uile na scéim, téarmaí agus coinníollacha ar fáil ag http://www.tg4.ie/ga/leiriuchan/coimisiunu/

Seoladh an scéim inniu ag Féile na Meán Ceilteach 2107 atá ar bun i nDoolish, Oileán Mhanainn, tionól bliantúil na hearnála closamharc sna náisiúin Cheilteacha.  Tá suas le 250 toscaire óna tíortha éagsúla ag freastal ar an bhFéile, ag a mbíonn seisiúin comhdhála, ceardlanna agus léachtaí.  Bronntar duaiseanna freisin sa gcomórtas aitheanta a eagraíonn an Fhéile do scoth an tsaothair raidió, teilifíse, ar-líne agus scannán.

D’fháiltigh Ardstiúrthóir TG4  Alan Esslemont  roimh an tionscnamh nua Cine4: “Tá an drámaíocht Ghaeilge i gcroí-lár TG4 ó bunaíodh an tseirbhís,” a dúirt sé “agus is iomaí sin duais agus gradam náisiúnta agus idirnáisiúnta buaite ag drámaí teilifíse an chainéil ó bunaíodh é.    Cuireann an togra nua seo ar ár gcumas bonn seasmhach a chur faoin gcéad chéim eile sa bhforbairt seo – an scannán fada Gaeilge.  Is léir go bhfuil an talann ar fáil chuige agus tá éileamh ar thogha na scannán ar fud an domhain, beag beann ar an teanga atá in úsáid iontu.”

Dar le James Hickey, Príomhfheidhmeannach Bhord Scannán na hÉireann tagann an fhorbairt nua go deas le straitéis an eagrais sin. “Creidimid go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go ndéanfadh an earnáil chraolacháin phoiblí infheistíocht i dtallann cruthaitheach na scannán in Éirinn,” a dúirt sé. “Táim ag súil go mór leis na scannáin Ghaeilge a léireofar faoi scáth na scéime seo agus a bheidh ar taispeáint ag féilte, i bpictiúrlanna agus ar TG4 sna blianta amach romhainn.

Mhol Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann an scéim freisin. “Tacaíonn an tÚdarás leis an scéim seo” a dúirt sé “mar gur mian linn an t-ábhar Gaeilge atá ar fáil don lucht féachana a chothú agus a chur chun cinn.  Is cruthúnas ar thábhacht na páirtíochta go bhfuilimid féin, BSÉ agus TG4 tagtha le chéile chun an scéim nuálach seo a bhunú.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *