Home / Events / Galway Film Centre hosts ‘Screenplay Case Study: A Date for Mad Mary’ in association with the BAI

Galway Film Centre hosts ‘Screenplay Case Study: A Date for Mad Mary’ in association with the BAI

Date: Wednesday 8th March
Time:
9.30am- 11am: Film Screening
11am – 1pm: Interview event
1pm – 2pm: Lunch
Location: The G Hotel
Price: Tickets are €10 and includes film screening, interview event and lunch and are available from this LINK.

In association with the Broadcasting Authority of Ireland / An hÚdarás Craolacháin na hÉireann

This talk will explore the writing and development process behind award-winning Irish film, A Date for Mad Mary. Colin Thornton (Writer) and Darren Thornton (Writer/Director) will be interviewed by Christian O’Reilly (Writer) about the script and how that translated onto the screen.  The event is aimed at writers, producers and directors.

‘A Date for Mad Mary’ began its life as a one-woman stage show, written & performed by Yasmine Akram and directed by Darren Thornton of Calipo Theatre Company. The film shared the award for Best Irish Film at Galway Film Fleadh 2016 and its lead actor, Seana Kerslake (Can’t Cope, Won’t Cope) won the Rising Star Award. It was shot over 28 days in Dublin and Drogheda in November 2014 and is the first feature film from writer/director Darren Thornton.

The talk will examine:

  • The adaptation from play to screenplay
  • The co-writing process
  • The development process
  • An analysis of the screenplay and use of story tools

The film is available to watch online through Volta (http://www.volta.ie/), but it will also be screened prior to the talk on March 8th from 9.30am. Also, participants will be emailed a copy of the screenplay in advance. The event take place at the G Hotel and will be followed by a networking lunch.

The film was an Element Pictures production, in association with the Broadcasting Authority of Ireland, Bord Scannán na hÉireann/The Irish Film Board and TV3 with the support of the MEDIA Programme of the European Union.

For further questions contact admin@galwayfilmcentre.ie or phone 091-770748.

————————————————————-

Cás-Staidéar Scripte:  A Date for Mad Mary i gcomhar le hÚdarás Craolacháin na hÉireann

Dáta: Dé Céadaoin an 8ú Márta
Clár ama:
9.30rn – 11rn: Taispáinteas Scannán
11rn – 1in: Imeacht agallaimh
1in – 2in: Lón
Ionad: The G Hotel
Praghas: €10 atá ar thicéid le taispáinteas scannán, imeacht agallaimh agus an lón agus tá siad ar fáil ón NASC seo.

I gcomhar le Broadcasting Authority of Ireland / An hÚdarás Craolacháin na hÉireann

Sa chaint seo, cíorfar an próiseas scríbhneoireachta agus forbartha a bhain leis an scannán, A Date for Mad Mary, a rinneadh sa tír seo agus ar bronnadh duais ar lucht a dhéanta. Cuirfidh Christian O’Reilly (scríbhneoir) agallamh ar Colin Thornton (scríbhneoir) agus ar Darren Thornton (scríbhneoir/stiúrthóir) faoin script agus mar a cuireadh in oiriúint don scannán í.  Tá an t-imeacht dírithe ar scríbhneoirí, ar léiritheoirí agus ar stiúrthóirí.

Ba mar sheó stáitse aonair a tháinig ‘A Date for Mad Mary’ ar an bhfód ar dtús, arna scríobh agus arna chur i láthair ag Yasmine Akram agus arna stiúradh ag Darren Thornton, ón gCuideachta Amharclannaíochta,  Calipo.  Bhí an scannán ar cheann de dhá scannán ar bronnadh gradam An Scannán is Fearr in Éirinn orthu ag Fleadh Scannán na Gaillimhe, 2016, agus bhuaigh an príomhaisteoir ann, Seana Kerslake (Can’t Cope, Won’t Cope) gradam an Rising Star.  Taifeadadh an scannán thar 28 lá i mBaile Átha Cliath agus i nDroichead Átha i mí na Samhna 2014 agus is é an chéad phríomhscannán é leis an scríbhneoir/stiúrthóir Darren Thornton.

Scrúdófar sa chaint seo:

  • An cóiriú, ó chóiriú stáitse go script scannáin
  • An próiseas comhscríbhneoireachta
  • An próiseas forbartha
  • Anailís ar an script scannáin agus ar úsáid uirlisí scéalaíochta

Is féidir breathnú ar an scannán ar Volta (http://www.volta.ie/), ach taispeánfar é roimh an gcaint ar an 8ú Márta ón 9.30am amach. Lena chois sin, cuirfear cóip de script an scannáin ar ríomhphost chuig rannpháirtithe roimh ré.  Is in Óstán an G a bheidh an t-imeacht seo ar siúl agus beidh lón líonraithe ann ina dhiaidh.

Scannán de chuid Element Pictures a bhí ann, i gcomhar le hÚdarás Craolacháin na hÉireann, Bord Scannán na hÉireann agus TV3, agus tacaíocht aige ó Chlár MEDIA an Aontais Eorpaigh.

Má bhíonn tuilleadh ceisteanna agat, déan teagmháil le admin@galwayfilmcentre.ie nó glaoigh ar 091-770748.

Broadcasting_Authority_of_Ireland_(logo)

 

 

#CeantarScannán #GalwayCityofFilm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *