Home / Awards / Splanc! | Eight films commissioned by TG4 & The Arts Council

Splanc! | Eight films commissioned by TG4 & The Arts Council

Is cúis áthais do TG4 agus don Chomhairle Ealaíon i gcomhar le Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe ocht ngearrscannán nua-choimisiúnaithe a fhógairt le ceiliúradh ealaíona a dhéanamh ar 2016 mar shéasúr speisialta Splanc!. Is tionsnamh faisnéise trí mheán na Gaeilge é Splanc! a thugann tacaíocht do thograí scannán a dhéanann tochailt chruthaitheach ar na healaíona in Éirinn agus a thuguann léargas físiúil spreagúil orthu mar thoradh.

Piocadh na saothar le dian-phróiseas roghnúcháin agus seo iad agus a léiritheoirí: Solas Céad Bliain le Tadhg O’ Sullivan, togra a dhéanfaidh iniúchadh ar an solas mar mhóitíf ag ealaíontóirí na hÉireann, Oíche Nollag na mBan le Oonagh Kearney– cóiriú fisiúil ar dhán clúiteach Sheáin Uí Ríordáin, Bungalow Bliss, le Feargal Ward agus Adrian Duncan – athbhreithniú ar an sórt seo ailtireachta tí in Éirinn, Ailiu Iarth na n-hErend le Dónal Ó Céilleachair, bunaithe ar dhán an fhile Aimhirgin, an chéad dán Gaeilge riamh, deirtear, Allagóirí Chumhachta, le Megs Morley agus Tom Flanagan, a chaithfidh súil ar thábhacht na ndealbh cloiche a thugann stair polaitiúil na hÉirean chun cuimhne dúinn agus Idir Neamh agus Talamh: Saothar William McKeown, léargas an scannánóra Pat Collins air. Ina scannán Imogen Stuart Dealbhóir déanfaidh Sharon Wooley iniúchadh ar shaothar an dealbhóra Imogen Stuart agus tabharfaidh scannán Art Uí Bhriain cuireadh dúinn isteach sa Souvenir Shop, taispeántas spraoiúl le Rita Duffy.

Gearrscannáin iad seo ar fad, 3-5 nóiméad. Tá buiséad léirithe €12,500 an ceann acu. Craolfar iad ar TG4 ó dheireadh seachtaine na Cásca 2016 ar aghaidh mar scannáin aonaracha ar dtús agus mar shaothar fada amháin, uair an chloig, ina dhiaidh sin. Tá an scéim á riaradh ag Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe ar son TG4 agus na Comhairle Ealaíon.

Dúirt Proinsias Ní Ghráinne, Eagarthóir Coimisiúnaithe TG4: “Is cuid lárnach iad na scannáin seo d’iarracht nuálach TG4 comóradh a dhéanamh ar chéad bliain d’fhás an náisiúin. Tá ríméad orainn an rogha leathan scannán seo a chruthú agus a chur i láthair an phobail ina bhfuil léargas físiúil ar an ngaol gar ach casta atá againn leis na healaíona agus a dtábhacht inár saol laethúil. Tá an tsúil eile ag oibriú iontu ar fad.”

Dúirt Fionnuala Sweeney, Ceannasaí Scannáin leis an An gComhairle Ealaíon: “Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon tacú le léiriú na scannáin seo. Tugann gach gach scannán a spléacheadh féin ar ghné ar leith de na healaíona in Éirinn. Mar aonad, tugann siad deis don phobal dul i ngleic ar bhealach eisiach le hoidhreacht 1916 tríd na n-ealaíona.”

Dúirt Declan Gibbons, Bainisteoir, Ionad Scannánaíochta na Gaillimhe: “Is ardú croí dúinn caighdeán agus cáil na ndéantóirí scannán a chuir isteach ar an scéim seo agus tá áthas orainn gur roghnaíodh ochtar a bhfuil cumas agus scil ar leith léirithe acu i réimsí leathan na n-ealaíona don scéim speisialta seo.”

————————————————————————————

TG4 and the Arts Council/An Chomhairle Ealaíon, in partnership with Galway Film Centre, are delighted to announce eight new short film commissions for a special season of Splanc! to celebrate 2016 in art. Splanc! is the Irish language arts documentary scheme that supports the creative exploration of the arts in Ireland.

After a highly competitive selection process the following filmmakers have now been commissioned: Tadhg O’Sullivan’s Solas Céad Bliain will explore how different Irish artworks have used light as a motif; Oonagh Kearney’s Oíche Nollag na mBan is inspired by Seán Ó Ríordáin’s well known poem and aims to capture the powerful energy of the work in a highly visual treatment; Feargal Ward’s and Adrian Duncan’s Bungalow Bliss will offer a radical reappraisal of the humble bungalow and its importance in Ireland’s architectural heritage; Dónal Ó Céilleachair’s Ailiu Iath n-hErend (Invoking Ireland) draws its inspiration from the ancient collection of poems, The Songs of Amergin, which, according to legend, contain the first words of Irish ever heard on the island of Ireland.

Megs Morley’s and Tom Flanagan’s Allagóirí Chumhachta (Allegories of Power) will explore the significance of stone statues found throughout Ireland and their relationship to our political history and our collective memory; Pat Collins will bring us into the beautiful, immersive paintings of Co Tyrone’s William McKeown in Idir Neamh agus Talamh: Saothar William McKeown; Sharon Whooley’s Imogen Stuart Dealbhóir will explore the powerful work of German-Irish sculptor Imogen Stuart; and filmmaker Art O’Briain will invite us into The Souvenir Shop, a playful exhibition by artist Rita Duffy which gathers together a collection of unique objects with a sense of irony, history and mischief.

These eight films will be of three to five minutes in duration, will have a budget of €12,500 each and will all screen on TG4 as single films and as a combined one hour film from Easter weekend 2016 onwards. The scheme is administered by Galway Film Centre on behalf of TG4 and the Arts Council/An Chomhairle Ealaíon.

Proinsias Ní Ghráinne, Commissioning Editor, TG4 said: “As part of TG4’s response to marking one hundred years of the birth and development of our state, we are delighted to present these very varied films to celebrate Ireland’s extraordinary and multi-layered connection with the arts, and their relevance to our daily lives, and to offer a súil eile perspective on aspects of that landscape”.

Fionnuala Sweeney, Head of Film, the Arts Council/An Chomhairle Ealaíon said: “The Arts Council is delighted to support the making of these films. Each film is an individual creative response to an aspect of the arts in Ireland and together they enable the public to engage in a unique way with the legacy of 1916 in art”.

Declan Gibbons, Manager of Galway Film Centre, said: “We are absolutely thrilled with the calibre of filmmakers that applied for this scheme, and we’re delighted to announce that eight highly gifted filmmakers have been selected, across a wide breadth of the arts, for this special 2016 Splanc!”

TG4    splanc-fAC_FUND_ArtofFilm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *