Home / News / Job opening for Production Manager in Ros na Rún

Job opening for Production Manager in Ros na Rún

Bainisteoir Léiriúcháin

Tá Tyrone Productions  agus Eo Teilifís chun Bainisteoir Léiriúcháin a earcú don sobaldráma Ros na Rún ar TG4, ag tosú i bhFeabhra 2014. Beidh taithí oibre mar Bhainisteoir Léiriúcháin sa Drámaíocht ag teastáil ón iarrthóir a roghnófar.

Scileanna riachtanacha:
•    Scileanna cumarsáide agus idirphearsanta den scoth.
•    Tuiscint shoiléir ar na próisis léiriúcháin teilifíse.
•    Taithí ar bhainistiú buiséad.
•    Cur chuige calma chun déileáil le cásanna strusúla, a bheith in ann fadhbanna a réiteach agus déileáil le cásanna gan choinne.
•    Beidh sé riachtanach eolas a bheith ag duine ar nósanna imeachta AD (HR).
•    Bheadh sé inmhianaithe Gaeilge líofa a bheith ag an té a cheapfaí.

Má tá suim agat sa phost thuas, déan iarratas i scríbhinn agus seol é le do CV chuig:

Carol O’Connor
Ros na Rún
An Chuasnóg
Baile Ard
An Spidéal
Co. na Gaillimhe
nó seol ar ríomhphost chuig: carol@rosnarun.com

Déardaoin, 19ú Nollaig, 2013, an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais

PRODUCTION MANAGER

Tyrone Productions and Eo Teilifís are seeking to recruit a Production Manager for the TG4 soap Ros na Rún to commence in February 2014.  The ideal candidate will have experience working as a Production Manager in Drama.

Skills required:
•    Excellent communication and interpersonal skills.
•    A clear understanding of television production processes.
•    Budget management experience.
•    Have a calm approach to stressful situations, have the ability to troubleshoot and respond to unexpected situations.
•    A knowledge of HR procedures would be essential.
•    Fluency in the Irish language would be desirable.

If you are interested in the above position please apply in writing with your CV to:

Carol O’Connor
Ros na Rún
An Chuasnóg
Baile Árd
An Spidéal
Co. na Gaillimhe
Or email: carol@rosnarun.com

Closing date for applications is Thursday 19th December 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *