Home / News / Story Associate / Structure Editor – Ros na Rún

Story Associate / Structure Editor – Ros na Rún

Story Associate / Structure Editor –

Ros na Rún is looking for applicants for the role of Story Associate and Structure Editor. Applicants should have experience in both story-lining for continuing drama and in developing strong episodic scene by scenes from storylines. Applicants will also need to have excellent communication skills and have the ability to contribute to story creation and writing up of storylines under the direction of the Senior Story Editor. Salary is negotiable depending on the level of experience of the successful candidate.

The role is based in the script office in Ros na Rún, Spiddal, Co. Galway.

Comhlach Scéil / Eagarthóir Struchtúir

Tá Ros na Rún ag lorg iarratas don ról mar Chomhlach Scéil agus Eagarthóir Struchtúir. Ní mór do na hiarratasóirí taithí a bheith acu i scríobh snáithe scéil do dhráma leanúnach agus i bhforbairt radharcanna láidre eipeasóideacha ó snáitheanna scéil. Freisin, ní mór do na hiarratasóirí scileanna cumarsáide den scoth a bheith acu agus a bheith in ann cuidiú le cruthú scéil agus snáitheanna scéil a scríobh faoi threoir an Eagarthóra Sinsir Scéil.

Tiocfar ar shocrú tuarastail de réir an leibhéil taithí a bheidh ag an té a roghnófar.

Beidh an ról lonnaithe san oifig scripte i Ros na Rún, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.

Spriocdáta / Deadline:  12 Meán Fómhair 2012/ 12th September 2012

Déan teagmháil le /  Contact Louise Ní Dháibhéid: leiriuchain@rosnarun.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *